0938.153.511

Bình lọc 3 lõi 10 inch oring 226 lọc vi sinh, thực phẩm và dược phẩm

Bình lọc 3 lõi 10 inch oring 226 có khả năng lọc vi sinh nhờ khả năng lọc sạch và độ kín tuyệt vời, bình lọc được dùng cho lọc nước, lọc thực phẩm, lọc dược phẩm và lọc không khí

 

Zalo
Zalo