0938.153.511

Lõi lọc sợi quấn 10 inch core inox chiệu nhiệt và áp suất

Lõi lọc sợi quấn 10 inch core inox chịu áp suất và nhiệt độ cao sữ dụng rộng rải trong lọc hóa chất và các dung dịch dầu nhớt

Zalo
Zalo