0938.153.511

Hạt Polymer anion KMR SPECFLOC A-1120 dùng cho nước thải

Hạt Polymer anion KMR SPECFLOC A-1120 dùng cho nước thải nhờ khả năng kết dính thu hút cặn và các hạt cặn lơ lững kết dính lại với nhau tạo nên những mảng bông lớn có thể lắng hoặc lọc để loại bỏ

Zalo
Zalo