0938.153.511

Chlorine Nippon 70 của nhật khử trùng và xử lý nước

Chlorine Nippon 70 của nhật dùng cho Khử trùng thiết bị, vệ sinh sàn nhà, bệnh viện, Xử lý nước bể bơi, nước thải,,,,

Zalo
Zalo