0938.153.511

Than hoạt tính 6 đến 12 mesh lọc nước sinh hoạt, nước ngầm

Than hoạt tính 6 đến 12 mesh lọc nước sinh hoạt, lọc nước uống, lọc hóa chất, dùng trong thực phẩm, dùng trong lọc khí trực tiếp. hoặc liên kết với bông, tấm bọt biển để tạo thành khung lọc, lọc ống khói hoặc lọc mùi trong các loại máy hút khử mùi, máy lạnh.

 

Zalo
Zalo