0938.153.511

Hạt nhựa DOW làm mềm nước sinh hoạt, nước sản xuất

Hạt nhựa DOW làm mềm nước sinh hoạt, nước sản xuất có cấu tạo 2 phần: polyme và ion tích điện (ion âm, hoặc ion dương) bên trong nhựa, tùy thuộc vào loại ion tích điện mà hạt nhựa phân ra làm hạt cation hay hạt anion.

Zalo
Zalo