0938.153.511

Hạt nhựa trao đổi ion cation Purolite làm mềm nước

Hạt nhựa trao đổi ion cation Purolite làm mềm nước trao đổi ion có khả năng tách các ion Ca2+, Mg2+. Hạt nhựa cation có thể hoàn nguyên được bằng cách sử dụng dung dịch muối NaCl. Hạt không làm ảnh hưởng tới chất lượng của nguồn nước đầu vào

Zalo
Zalo