0938.153.511

Cát mangan khử phèn nước sinh hoạt, nước giếng khoan

Cát mangan khử phèn nước sinh hoạt, nước giếng khoan có tác dụng khử mùi Sắt, nhiễm Mangan, Hydrogen sulfide, Asen, khử mùi tanh bằng cách oxy hóa trực tiếp qua tiếp xúc với bề mặt cát, kết tủa và khả năng lọc của tầng hạt

Zalo
Zalo