0938.153.511

Hạt nhựa Jacobi K8 làm mềm nước

Hạt nhựa Jacobi K8 làm mềm nước, khử khoáng, khử ion hỗn hợp, khử ion toàn bộ trong nước, xử lý nước ngầm, nước máy, nước giếng khoan

Zalo
Zalo