0938.153.511

Than hoạt tính JACOBI dùng trong lọc nước sinh hoạt, lọc nước sản xuất

Than hoạt tính JACOBI được thiết kế để xử lý nước, bao gồm các ứng dụng như nước uống, nước thải đầu ra, nước xử lý công nghiệp, chế biến đồ uống và bộ lọc nước gia đình. Các cấp độ kỹ thuật có liên quan tuân thủ các tiêu chuẩn NSF, EN và AWWA về xử lý nước uống và cũng đáp ứng các yêu cầu của Bộ luật Hóa chất Thực phẩm.

Zalo
Zalo