0938.153.511

Cát lọc nước sinh hoạt loại mịn khử phèn và cặn

Cát lọc nước sinh hoạt loại mịn khử phèn và cặn giúp khử phèn, cặn và màu trong nước cấp, nước giếng khoan. Cát lọc cặn và nhiều tạp chất có trong nước, ứng dụng trong lọc đầu hệ thống RO

Zalo
Zalo