0938.153.511

Lõi lọc BDM 10 inch 5 micron lọc nước gia đình, nước sinh hoạt, thực phẩm

Lõi lọc BDM 10 inch 5 micron lọc nước gia đình, nước sinh hoạt, thực phẩm nhờ khả năng lọc sạch tốt, dể vận hành và thay thế

Zalo
Zalo