0938.153.511

Lõi lọc bông nén 10 inch 1 micron lọc nước sinh hoạt, lọc thực phẩm

Lõi lọc bông nén 10 inch 1 micron được ứng dụng nhiều trong lọc nước và thực phẩm

Zalo
Zalo