0938.153.511

Lõi big 20 inch 1 micron hiệu AQUA dùng cho lọc nước, thực phẩm, dược phẩm

Lõi big 20 inch 1 micron hiệu AQUA có lưu lượng lọc lớn tuổi thọ lõi kéo dài nhờ tiết diện bề mặt lớn, hiệu suất lọc cao đồng thời lưu lượng lọc tuyệt vời

Zalo
Zalo