0938.153.511

Lõi lọc bông nén 10 inch big dùng cho lọc nước tương cấp lọc 0,2-0.5 micron

Lõi lọc bông nén 10 inch big dùng cho lọc thực phẩm, lọc nước, ứng dụng cho lọc nước tương một cách tuyệt vời

Zalo
Zalo