0938.153.511

Lõi lọc bông ép big 20 inch 5 micron chuyên dùng cho lọc nước mắm

Lõi lọc bông ép big 20 inch 5 micron chuyên dùng cho lọc nước mắm sẽ giúp bạn xử lý được cặn lở lửng, hạn chế một phần của cặn kết tủa và vi sinh trong nước mắm

Zalo
Zalo