0938.153.511

Lõi lọc bông nén 10 inch 0.5 micron lọc nước mắm, nước tương

Lõi lọc bông nén 10 inch 0.5 micron chuyên dùng loại bỏ cặn, màng mỡ, màng dầu, căn lơ lững trong nước mắm, nước tương và các loại thực phẩm khác

Zalo
Zalo