0938.153.511

Lõi lọc bông nén 20 inch 1 micron hiệu AQUA dùng cho thực phẩm

Lõi lọc bông nén 20 inch 1 micron hiệu AQUA lọc nước thô đầu nguồn, nước đầu vào sản xuất và các loại nước tinh khiết

Zalo
Zalo