0938.153.511

Lõi lọc nước 10 inch 1 micron lõi lọc số 3 lọc nước gia đình

Lõi lọc nước 10 inch 1 micron lõi lọc số 3 được ứng dụng nhiều trong lọc nước và thực phẩm, là một dạng lõi lọc tinh xử lý cặn trong nước.

Zalo
Zalo