0938.153.511

NMO Mesh filter bag FAQUI 250 micron size 2

NMO Mesh filter bag FAQUI 250 micron size 2 được dùng cho hóa chất, thực phẩm, chất làm mát, sơn và nhựa.

Zalo
Zalo