0938.153.511

Than hoạt tính lọc khí dạng trụ

Than lọc khí dạng viên nén chuyên dùng cho lọc khí, khử mùi công nghiệp

Zalo
Zalo