0938.153.511

Bình lọc 3 lõi 20 inch inox 304 dùng cho lọc công nghiệp

Bình lọc 3 lõi 20 inch inox 304 được dùng nhiều trong lọc nước, thực phẩm, dược phẩm, hóa chất ăn mòn. Bình được thiết kế kết nối clamp, sữ dụng cho lõi 2 đầu bằng

Zalo
Zalo