0938.153.511

Lõi lọc BDM 10 inch 0.5 micron dùng cho lọc nước sinh hoạt

Lõi lọc BDM 10 inch 0.5 micron dùng cho lọc nước sinh hoạt, lọc thực phẩm, công nghiệp cho hiệu quả cao chi phí thấp.

Zalo
Zalo