0938.153.511

Lõi lọc bông số 3 cho nước sinh hoạt ít phèn

Lõi lọc bông số 3 cho nước sinh hoạt ít phèn lọc nước sinh hoạt gia đình chủ yếu dùng cho nước máy hoặc nước đã qua xử lý.

Zalo
Zalo