0938.153.511

Lõi lọc giấy xếp 10 inch đầu 222 cấp lọc 0.45 micron lọc thực phẩm

Lõi lọc giấy xếp 10 inch đầu 222 cấp lọc 0.45 micron dùng cho lọc nước, thực phẩm và các loại dược phẩm

Zalo
Zalo