0938.153.511

Lõi lọc giấy xếp 20 inch đầu DOE cấp lọc 0.2 micron lọc nước và thực phẩm

Lõi lọc giấy xếp 20 inch đầu DOE cấp lọc 0.2 micron được sản xuất bởi hãng Clean&green đạt tiêu chuẩn dùng cho lọc thực phẩm

Zalo
Zalo