0938.153.511

Lõi lọc giấy xếp 10 inch nhọn 226 cấp lọc 0.1 micron lọc thực phẩm

Lõi lọc giấy xếp 10 inch nhọn 226 cấp lọc 0.1 micron được ứng dụng nhiều trong hệ lọc khí, lọc nước, hơi trong thực phẩm và dược phẩm

Zalo
Zalo