0938.153.511

Lõi lọc giấy xếp 10 inch nhọn 222 cấp lọc 0.1 micron

Lõi lọc giấy xếp 10 inch nhọn 222 cấp lọc 0.1 micron ứng dụng cho lọc nước sạch sản xuất, lọc nước trong hệ thống RO, lọc nước cấp

Zalo
Zalo