0938.153.511

Lõi lọc vi sinh 20 inch oring 226 Clean & Green

Lõi lọc vi sinh 20 inch oring 226 Clean & Green được làm từ Polypropylen có tính ưa nước khả năng tương thích hóa học rộng rãi. Kiểm soát vi sinh và cặn nhỏ có độ chính xác cao

Zalo
Zalo