0938.153.511

Lõi lọc vi sinh 10 inch 0.1 micron lọc thực phẩm

Lõi lọc vi sinh 10 inch 0.1 micron cho khả năng giữ bụi bẩn cao loại bỏ cặn cho nước và thực phẩm lưu giữ được cặn lơ lững, chất rắn và một số vi khuẩn, hai đầu ron silicon giữ kín cho hệ lọc, đảm bảo dòng chất lỏng đi qua lớp lọc trước khi vào hệ thống sữ dụng.

Zalo
Zalo