0938.153.511

Lõi lọc giấy xếp 5 inch oring 226

Lõi lọc giấy xếp 5 inch oring 226 có cấp độ lọc đạt từ 0.1 đến 0.2 micron

Lõi được cấu tạo từ Polypropylen tác dụng lọc khử khuẩn, vi sinh và cặn lơ lững trong nước, thực phẩm và dược phẩm

Zalo
Zalo