0938.153.511

Lõi lọc vi sinh 10 inch 0.2 micron lọc nước mắm

Lõi lọc vi sinh 10 inch 0.2 micron lọc nước mắm được thiết kế các lỗ lọc 0.2 micron trên khắp bề mặt của giấy lọc với độ đồng nhất về độ tinh lọc và tuổi thọ lọc cao, giữ cặn nước mắm, cặn lơ lững, cặn do phụ gia và muối.

Zalo
Zalo