0938.153.511

Lõi lọc giấy xếp 20 inch đầu DOE cấp lọc 0.1 micron Clean&Green

Lõi lọc giấy xếp 20 inch đầu DOE cấp lọc 0.1 micron được dùng chung với vỏ bình nhựa hoặc vỏ bình inox để nâng cao công suất lọc thực phẩm, nước và dược phẩm

Zalo
Zalo