0938.153.511

Lõi lọc giấy xếp 20 inch đầu DOE cấp lọc 0.5 micron dùng cho lọc nước, thực phẩm

Lõi lọc giấy xếp 20 inch đầu DOE cấp lọc 0.5 micron được ứng dụng cho lọc nước sinh hoạt, lọc nước tinh khiết, lọc vi sinh nước cấp

Zalo
Zalo