0938.153.511

Lõi lọc sợi quấn 10 inch 10 micron hiệu Aqua lọc nước công nghiệp

Sữ dụng Lõi lọc sợi quấn 10 inch 10 micron trong việc lọc nước nguồn đầu vào, lọc nước ao, sông và nước đầu ra, các bể si mạ và lọc hóa chất, dầu nhớt

Zalo
Zalo