0938.153.511

Túi NMO FAQUI size 4 cấp lọc 50 micron dùng cho lọc mực in

Túi NMO FAQUI size 4 cấp lọc 50 micron dùng cho lọc mực in trong công nghiệp giúp loại bỏ cặn nhờ hiệu suất lọc và lưu lượng lớn đáp ứng nhu cầu sản xuất sản lượng công nghiệp

Zalo
Zalo