0938.153.511

Lõi than hoạt tính dạng big 20 inch lọc tốt hơn cho thực phẩm

Lõi than hoạt tính dạng big 20 inch được dùng nhiều trong thực phẩm, hiệu quả loại bỏ mùi, cặn và chất độc ra khỏi dung dịch. Đặc biệt dùng trong lọc nước, lọc rựu, nước mắm, dầu….

Zalo
Zalo