0938.153.511

Lõi lọc than NBDCP 40 inch Hàn Quốc

Lõi lọc than NBDCP 40 inch Hàn Quốc dùng cho thực phẩm, công nghiệp và hóa chất.
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các loại lõi than 10 inch, 20 inch, 30 inch

Zalo
Zalo