0938.153.511

Lõi lọc than hoạt tính maxtec 20 inch lọc nước bể xi mạ

Lõi lọc than hoạt tính maxtec 20 inch lọc nước bể xi mạ được sản xuất tại Malaysia theo tiêu chuẩn USA an toàn, hiệu quả cao trong loại bỏ cặn, tái tạo nước si mạ nâng cao chất lượng và hiệu quả trong ngành si mạ.

Zalo
Zalo