0938.153.511

Lõi than hoạt tính Maxtec 10 inch lọc nước sinh hoạt gia đình

Lõi than hoạt tính Maxtec 10 inch lọc nước sinh hoạt gia đình được sữ dụng trong bộ lọc 3 cấp, hệ lọc thô của máy lọc nước uống trực tiếp, có chức năng loại bỏ mùi, chất độc, hấp phụ ô nhiễm hữu cơ.

Zalo
Zalo