0938.153.511

Lõi lọc CPP 10 inch 5 micron lọc dầu, hóa chất công nghiệp, lọc sơn

Lõi lọc CPP 10 inch 5 micron lọc dầu, hóa chất công nghiệp, lọc sơn, chúng ta còn dùng trong lọc nước cấp, nước thải, hệ thống xi mạ và nhiều ứng dụng khác.

Zalo
Zalo