0938.153.511

Lõi lọc CPP 20 inch 200 micron lọc dầu công nghiệp, lọc hệ thống xi mạ

Lõi lọc CPP 20 inch 200 micron lọc dầu công nghiệp, lọc hệ thống xi mạ, hóa chất công nghiệp, lọc nước thải.

Zalo
Zalo