0938.153.511

Giấy lọc xenlulozo khổ 60cm dùng cho lọc hơi dầu

Giấy lọc xenlulozo khổ 60cm dùng cho lọc hơi dầu của máy móc trong hệ thống. Giấy lọc có tác dụng loại bỏ bụi, hơi dầu và hơi nước trong không khí

Zalo
Zalo