0938.153.511

Lõi lọc dầu sợi quấn CPP 20 inch 5 micron

Lõi lọc dầu sợi quấn CPP 20 inch 5 micron có thể ứng dụng trong lọc theo mẻ hoặc lọc trong chu trình khép kín. Đặc điểm có core bên trong chịu áp giúp lõi lọc có khả năng chịu áp lực và nhiệt độ cao phù hợp với điều kiện sữ dụng lọc dầu nhớt.

Zalo
Zalo