0938.153.511

Lõi Lõi lọc sợi quấn CPP 10 inch lọc dầu cấp lọc 5 micron

Lõi Lõi lọc sợi quấn CPP 10 inch lọc dầu cấp lọc 5 micron dựa vào mục đích và điều kiện sữ dụng mà khách hàng có thể sữ dụng lõi Core nhựa hoặc core inox cho phù hợp.

Zalo
Zalo