0938.153.511

Lõi lọc dầu chất liệu giấy xenlulozo dùng cho lọc hơi dầu công nghiệp

Lõi lọc dầu chất liệu giấy xenlulozo dùng cho lọc hơi dầu nhớt trong xe, máy móc, hệ thống sản xuất, lọc không khí đầu vào và đầu ra của hệ thống, Ngoài ra còn loại bỏ được bụi, và các loại hơi ẩm.

Zalo
Zalo