0938.153.511

Lõi lọc CPP 20 inch big 25 micron lọc dầu nhớt

Lõi lọc CPP 20 inch big 25 micron lọc dầu nhớt loại bỏ tạp chất, cặn bẩn dạng vật lý bên trong. Nguyên nhân là do cặn phát sinh ở đườn ống dẩn, phi, hầm chứa dầu, động cơ và môi trường đối với dầu đã qua sữ dụng

Zalo
Zalo