0938.153.511

Lõi lọc CPP 10 inch 10 micron lọc dầu máy, lọc nhớt

Lõi lọc CPP 10 inch 10 micron lọc dầu máy, lọc nhớt tùy theo lưu lượng và đặc tính sản phẩm mà lựa chọn loại phù hợp nhất cho hệ thống nhà máy của bạn

Zalo
Zalo