0938.153.511

Lõi lọc CPP 20 inch 1 micron lọc dầu công nghiệp

Lõi lọc CPP 20 inch 1 micron lọc dầu công nghiệp giúp loại bỏ cặn nhỏ, cặn lơ lửng có trong dầu mới sản xuất cũng như dầu tái sữ dụng, tuần hoàn, làm mát.

Zalo
Zalo