0938.153.511

Lõi lọc dầu dạng lưới xếp 100x70x240mm

Lõi lọc dầu dạng lưới xếp 100x70x240mm có độ bền cao, chịu áp tốt vệ sinh và tái sữ dụng nhiều lần. Đặc biệt lõi lọc có thể sữ dụng ở nhiệt độ cao và trong môi trường chất lỏng.

Zalo
Zalo